Henkilökuvassa freelancer Markku Komu

Tässä kirjoituksessa esittelyvuoroon pääsee Konstniekalle freelancerina uusasiakashankintaa tekevä ilomantsilainen Markku Komu. Aktiivisesti ulkona liikkuvaksi ja intohimoiseksi ”mettämieheksi” itseään luonnehtiva Markku on toiminut freelancerina jo muutaman vuoden. Entinen rajojemme vartija (evp.) haluaa nyt päivätöistä eläkkeelle jäätyään edelleen hyödyntää pitkän uransa tuomaa kokemusta ja taitojaan myynnin parissa.

Markku kertoo nauttivansa voidessaan määritellä itse, miten työtä tekee ja milloin on käytettävissä toimeksiantoja vastaanottaakseen, mutta elämäntilanteensa takia hän pystyy myös sitoutumaan joustavasti projektiluontoiseen työskentelyyn ja sovittuihin tavoitteisiin. Uusasiakashankintatyötä on hänen mukaansa paras tehdä kontaktoinnin kannalta otollisimpana aikana syksystä alkukevääseen.

Onnistuneen uusasiakashankinnan taustalla on Markun mukaan sitoutuminen asiakasyrityksen tavoitteisiin ja riittävä pohjatyö kohdeyrityksistä, joihin on soittamassa. Omiksi vahvuuksikseen Markku kertoo ihmisläheisyyden ja keskusteluyhteyden löytämisen.