Myyntineuvottelijaksi Konstniekalle – hakisinko vai en?

Koen tärkeäksi tehdä työtä, jonka koen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Mielestäni ei ole ihan sama, kuinka käytän puolet valveillaoloajastani.

Urakehitystäni on tähän asti määrittänyt pääsääntöisesti sattuma ja intuitio. Olen huomannut usein vasta jälkikäteen, kuinka hetkessä tapahtuneilla sattumilla on ollut iso osuus siitä, mihin olen missäkin vaiheessa päätynyt. Usein sisäinen vaisto on ohjannut minua siinä, mitä olen päättänyt milloinkin tehdä. Tämä intuitio ohjasi minut vuosi sitten hakemaan Konstniekalle myyntineuvottelijaksi. Silloin mietin: ”Hakisinko vai en?”

Hakiessani Konstniekalle en edes täysin hahmottanut, mihin olen hakemassa. Mahdollisuus uuteen seikkailuun kuitenkin motivoi minua. Onko minusta vielä vaihtamaan uusiin haasteisiin? Olenko hullu, kun jätän vakiintuneet työtehtäväni silloisessa, pitkäaikaisessa työpaikassani? Sanoin itseni irti vanhasta ja allekirjoitin sopimuksen Konstniekalla. Se tuntui jännittävältä, kiehtovalta ja pelottavalta samaan aikaan.

Minut otettiin vastaan Konstniekalla todella hyvin. Olen saanut perusteellisen perehdytyksen tehtäviini ja koen oppivani joka päivä työssäni jotain uutta. Minulle on auennut kokonaan uusi todellisuus myyntityöstä, Business-to-Business-sektorilla. Opin koko ajan lisää vaativan asiakashankinnan pelikentällä, kun tavoitteena on saada esiin uusia myyntimahdollisuuksia asiakasyrityksillemme. Olen ensimmäisen vuoteni aikana saanut haastaa itseäni tarjoamalla yrityksille työterveyspalveluja, lakipalveluja, digitaalisia installaatioita fyysisiin tiloihin, kannettavia tietokoneita, aurinkosähkövoimaloita sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Lisäksi olen saanut toteuttaa asiakastyytyväisyyshaastatteluja, eli tehdä hoitosoittoja asiakasyritystemme jo olemassa oleville asiakkaille.

Säännölliset kuukausikatsaukset esimiehen kanssa pitävät minut kartalla siitä, miten tekemäni työn tulokset suhteutuvat Konstniekan tekemään tulokseen. Lisäksi meille jokaiselle niekalle on asetettu omat, henkilökohtaiset kehitys- ja tulostavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti toistuvin kehityskeskusteluin. Koen, että minuun luotetaan työpaikallani. Se on kasvattanut myös ammatillista itsearvostustani. Olen myös päässyt osallistumaan TYKY-toimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen, tällä hetkellä minulla onkin työn alla vuoden 2021 TYKY-toimintasuunnitelma. Työajat muuttuivat kaupan alan vuorotöistä säännölliseksi päivätyöksi ja kuvioihin tuli osittainen etätyömahdollisuus kotoa käsin.

Enemmän parempia asiakkaita – on lause, jonka palautan säännöllisesti mieleeni, koska siihen kiteytyy mielestäni nykyisen työni olennaisin ydin, syy, jonka vuoksi työtäni teen. Tekemäni työn avulla asiakasyrityksemme kasvattavat myyntiään, saavat lisää parempia asiakkaita, sekä pystyvät kehittämään toimittamiaan tuotteita tai palveluita edelleen paremmin omien asiakkaidensa tarpeita vastaavaksi.

Minua motivoi se, että saan oppia uutta ja hyödyntää oppimaani myös käytännössä. Tässä hetkessä koen olevani työssä ja paikassa, jossa minun kuuluukin olla. Kirjoitin tämän, koska uskon, että saatat olla uusi työkaverini. Joukkoomme mahtuu vielä useita hyviä tyyppejä. Oletko sinä yksi heistä?