Näin ARROW pääsi niskan päälle 500 liidistä

ARROW Engineering OY on jyväskyläläinen IT -yritys, joka tarjoaa tuotantoa ja johtamista parantavia järjestelmäratkaisuja valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

ARROW aloitti inbound-markkinoinnin keväällä 2016. Yrityksen viesti kiinnosti kohderyhmää niin paljon, että alkuvuodesta 2018 heillä oli jonossa jo satoja läpikäymättömiä liidejä. Uhkana oli, että myyntimahdollisuuksia menetetään liidien hoidon viivästymisen vuoksi. Konstniekka tarjosi apua tähän haasteeseen.

Yhteistyö käynnistettiin sopimalla periaatteet liidien kvalifioinnille. Palvelua testattiin pilotilla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut. Käytännössä Timo arvioi aluksi liidin myyntipotentiaalin. Seuraavaksi hän kartoittaa puhelulla asiakasehdokkaan tilanteen. Palvelun tarkoitus on kohdentaa myynti oikeisiin asiakkaisiin juuri oikeaan aikaan. Esimerkiksi jos joku liidi ei ole vielä kypsä edistettäväksi Timo palauttaa sen takaisin markkinointiautomaation piiriin.

Yhteistyön avulla ARROW on päässyt niskan päälle liidien hoidossa. Nopeampi reagointi lisää merkittävästi inbound–markkinoinnin hyötyä.

”Ilman Timoa jäisi kauppoja saamatta. On ollut mies paikallaan.”
-Juho Vuohelainen (Director, Sales Operations)

ARROW suosittelee Konstniekkaa yrityksille, jotka painivat liidien hallinnan haasteiden kanssa.

”Tämä on ollut hyvä ja selkeä juttu, jota on kannattanut lähteä tekemään. Aiemmin markkinointipäällikkö soitti ja buukkasi myynnille istuntoja oman työnsä ohessa. Nyt hän voi keskittyä omaan hommaansa. Konstniekalla on selkeä step-by-step toimintatapa, jota on helppo noudattaa”
-Juho Vuohelainen (Director, Sales Operations)