Markkinointiviestinnän keinot. Mitä käyttää, miksi ja milloin

Perinteisesti markkinointiviestintä jaetaan neljään; mainontaan, tiedotus- ja suhdetoimintaan, myynninedistämiseen ja myyntityöhön. Karkeasti yleistäen mainonta sekä tiedotus- ja suhdetoiminta ovat pitkäjänteistä toimintaa, joilla rakennetaan yritykselle imagoa kun taas myyntityö ja myynninedistäminen tavoittelevat välittömämpää tulosta. Muutettaessa asia euroiksi asioilla on kovin erilaiset takaisinmaksuajat.

Mainonta on maksettua ja tavoitteellista. Perinteisesti mainonta on tavoittanut suuret ihmisjoukot mutta nykyään se voi olla hyvinkin räätälöityä. Viimeistään nyt, vuonna 2018, myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tulisi lyödä kättä ja kaivautua ulos poteroistaan, koska myynti tuntee asiakkaan ja tämän tiedon pitäisi välittyä jokaiseen mainokseen, videoon ja blogiin.

Tiedotus- ja suhdetoiminnan sidosryhmät voivat olla esimerkiksi omistajia, rahoittajia tai vaikkapa media. Mainonnan tavoin pr pyrkii vaikuttamaan kohderyhmän tietoisuuteen yrityksestä, luomaan siitä positiivista mielikuvaa ja sisäkautta välillisesti vaikuttamaan yrityksen tulokseen.

Myyntityö vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen lisäämällä liikevaihtoa. Myynti tapahtuu yleensä kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Täysin uniikki tuote jolle on riittävä kysyntä ”myy itse itsensä” – kaikki muu on myytävä. Olisi kuolettavan paha virhe luulla omaa tuotettaan ylivertaiseksi – sitä se ei ole.

Tyypillisiä myynninedistämistoimia ovat mm. alennukset, messut ja esimerkiksi ruokakaupassa tapahtuvat konsulentin näytemaistiaiset. Toimialasta ja kohderyhmästä riippuen aivan jäätävän hyviä keinoja.

Kaikki maksaa, aika on rahaa.

Markkinointiviestintää suunniteltaessa yleensä pyritään huomioimaan, että valitut keinot tukevat toinen toisiaan. Keinojen valintaan vaikuttaa yrityksen toimiala, kilpailutilanne ja aikataulu – mitä halutaan aikaansaada ja missä ajassa. Painottamalla liikaa imagon rakentamiseen tai verkkopresenssiin saatat helposti leipoa itsellesi aikamoisen kassavirtaongelman. Useimmilla yrityksillä raha ja aika kun ei ole rajaton resurssi. Ja ennen kun sanot mitään Facebookista ja blogeista niin mietipä kahdesti – keksit kyllä ihan itse. Avainasia on ettei painota yksittäisiin toimenpiteisiin liikaa. Pitkäjänteisellä imagon rakennuksella on yleensä yrityksessä kuin yrityksessä tärkeä paikkansa.

Mainonnalla, oli se sitten perinteisempää lehtimainontaa, hakukone optimointia tai vaikkapa inbound markkinointia, luotu imago tai kiinnostus yritystä kohtaan auttavat huomattavasti henkilökohtaista myyntityötä tekevää myyjää. Mutta yhtälailla ei kannata asettaa mainonnalle sellaisia tavoitteita joita se ei voi lunastaa. Mainonta ei lisää myyntiä suoraan vaan välillisesti. Esimerkiksi Googlemainonta saa pöhinää verkkosivuillesi mutta kauppaa se ei vielä takaa. Verkkokauppa tekee tässä ehkä jonkinlaisen poikkeuksen – tosin ei verkkovierailu verkkokaupassakaan vielä tarkoita kauppaa. Syyseuraussuhde on tässä jo kuitenkin ilmeisempi.

Jos operoit enemmän reaalimaailman puolella ja haluatte välitöntä myyntiä niin pitäkää huolta, että teillä on riittävästi hyviä myyjiä sekä siitä, että myyjät myy eivätkä käytä liikaa aikaa kirjoitellen blogeja. Huippumyyjän paikka on kentällä tai puhelimessa ja huippumyyjän tehtävä on kantaa rahaa taloon. Johdon tehtävä on toimia tässä mahdollistajana.

Yksi keino mahdollistaa on tuottaa myyjille riittävästi myyntilähtöjä ulkopuolisen myyntipalvelun avulla. Mitä tämä voisi tarkoittaa teidän tapauksessanne? Kysy lisää, vastaamme mielellämme!