1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Konstniekka Oy
Tulliportinkatu 5

57100 Savonlinna
Y-tunnus: 2078094-8

3. Rekisterin nimi

Konstniekan asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Konstniekka Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen.

5. Tietojen lähde

Asiakasrekisterietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä.

6. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta tai tarkistetaan asioinnin yhteydessä.

7. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan yhteystiedot
  • Yhtiö

8. Tietojen luovutus

Konstniekka Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

9. Rekisterin suojaus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen.

Kaikkia asiaan liittyviä kysymyksiä voi meille osoittaa osoitteeseen: olli.ikonen@konstniekka.fi